apple, fresh, tree-5523590.jpg

BESKÄRNING AV TRÄD & BUSKAR I STENUNGSUND

Jag beskär dina buskar och träd i Stenungsund. Jag har erfarenhet och kunskap och kan tillsammans med dig hitta rätt tillvägagångssätt både utifrån nuläge och den målbild vi vill nå med beskärningen.

Beskärning

VARFÖR BESKÄRNING?

Jag beskär för att framhäva busken eller trädets karaktär och för att reglera dess storlek. Jag beskär för att skapa vackra och fungerande träd och buskar i din trädgård. Med hjälp av beskärningen så stimuleras tillväxt samt utveckling av blad, blommor och frukt.

När jag beskär så börjar jag alltid att ta bort sjuka och döda grenar så att nya friska grenar kan växa. Jag beskär också för att förebygga sjukdomar genom att hålla träd och buskar luftiga så att fukten inte får fäste som kan bidra till svampsjukdomar och andra sjukdomar.

apple blossoms, apple blossom branch, bud-55773.jpg
apple, apple tree, ripe apple-7462929.jpg

Jag beskär träd och buskar på olika sätt och vid olika tider på året beroende på t.ex. art, funktion, men även om busken eller trädet blommar och ger frukt på fjolårs- eller årsskotten. Andra faktorer är ålder och huruvida trädet eller busken har beskurits tidigare. Beskärning kan både främja och hämma tillväxt, blomning och fruktsättning beroende på om det görs på rätt eller fel sätt.

FRUKTTRÄDSBESKÄRNING

Beroende på vad som skall göras med fruktträdet, så väljs en beskärningstid som är lämplig för sysslan. Kärnfrukt som är yngre än 10 år beskärs under vårvintern, så kallad uppbyggnadsbeskärning. Borttagning av större grenar görs under sommaren när energinivån är låg i trädet. Stimulans av vegetativ tillväxt görs under vårvintern och stimulans av generativ tillväxt görs under sommaren/JAS-perioden. Plommon- och körsbärsträd, stenfruktsträd, beskärs i stället under JAS-perioden.

Rulla till toppen