TRÄDFÄLLNING I STENUNGSUND


Fällning från marken eller sektionsfällning genom trädklättring? Jag kommer ut och tittar och planerar. Bortforsling om så önskas.SÄKER TRÄDFÄLLNING

Vissa arbeten i din trädgård kräver en lite större styrkeinsats, expertis och maskiner som man inte alltid har hemma i redskapsboden. Vi har försäkring och motorsågskörkort när vi fäller träd hos dig.

Från och med den 1 januari 2015 finns det krav på motorsågskörkort för att få utföra trädfällning för andra än sig själv. Skogsstyrelsen utfärdar dessa körkort vilka har lett vår utbildning.

MOTORSÅGSKÖRKORT NIVÅ A+B+C+S+V & FÖRSÄKRING

Jag har utbildningsbevis för motorsåg från Säker skog, utfärdad av Skogsstyrelsen.

Mina nivåer innefattar motorsågning (A), trädfällning grundläggande (B), trädfällning avancerad (C), skadade träd (S) och väghållning (V).

FÄLLNING FRÅN MARKEN

Vi planerar alltid före arbetet och använder rätt teknik. För ett sådant här typ av arbete måste säkerheten stå i fokus. Fällning kan vara en komplicerad uppgift som även är förknippad med fara. Låt oss hjälpa dig med detta arbete!

PLANERING AV FÄLLNINGEN

Inför trädällning tittar vi på vilket håll det är möjligt att fälla trädet. Då tittar vi på lutning av trädet samt om grenpartiet ger tyngd åt ett visst håll.

SEKTIONSFÄLLNING

Att arbeta från marken går fort och kostnaden blir därför inte så hög. Om trädet däremot står trångt till, exempelvis nära ett hus eller el-ledningar, så vill vi att fällningen skall ske så nära trädstammen som möjligt. Då utförs trädklättring. Då fäller jag trädet uppifrån och ner så att grenar och trädstam samlas precis under trädet.

STUBBFRÄSNING

När träd, buske eller häck är nere och borta så kan det behöva fräsas bort stubbar & rötter för en jämn gräsmatta, chans till nyplantering eller förutsättningar till att bygga staket i stället för den tidigare häcken.

FÄLLNING AV BJÖRKAR MED BAKLUT

Vid fällning av träd med baklut används tabell från Säker skog för att avgöra hur fällningen skall gå till utifrån trädets baklut, diameter, dragkraft från vinsch och fästhöjd på lina.

Tabellen visar också om trädet kan fällas utan vinsch och lina med istället exempelvis två stycken kilar, men jag fäller gärna med lina och vinsch vid fällning i trång miljö.

Rulla till toppen