TRÄDFÄLLNING, BESKÄRNING & HÄCKKLIPPNING

Jag tar mig an små som stora uppdrag. På sidan Galleri kan du också se exempel på vad jag tidigare har utfört. Det som är viktigt för mig när jag tar mig an ett projekt är att du som kund, skall precis som jag, värdesätta ett ordentligt slutresultat.

TRÄDFÄLLNING

Avancerad trädfällning och trädklättring. Fällning från marken eller sektionsfällning. Ansvarsförsäkring och motorsågskörkort klass A+B+C+S+V

BESKÄRNING

Fruktträd, häckar, bärbuskar, prynadsträd och prynadsbuskar.

HÄCKKLIPPNING

Häckklippning av vedartat och barr. Formklippning, föryngring, gallring och underhållsklippning.

STUBBFRÄSNING

Fräsning av stubbe och rötter efter fällning av träd eller borttagning av häck

STENSÄTTNING

Anläggning av natursten och betong. Plattor, marksten, gatsten och kullersten.

GRÄVARBETE

Grävarbete inför häckplantering, poolbyggnation och dränering. Finplanering av tomt.

PLANTERING

Växtskiss, inköp och plantering. Fruktträd, häck, buskar, perenner etc.

HÖGTRYCKSSPOLNING

Spolning av marksten, plattor, bergshällar, terasser, plank och staket. Tvättmedel och behandling efter tvätt.

MARKENTREPRENAD

Finplanering inför byggnation av parkeringsplats, trädgårdsgång, uteplats, gräsmatta, planteringar, häckar, träd etc.

ANLÄGGNING AV GRÄSMATTA

Sådd eller gräsmatta på rulle. Färdig gräsmatta från Vedumgräs. Skötselplan för gräsmattan. Korrekt utfört förarbete innan gräsmattan levereras. Jag erbjuder också gödning av befintlig gräsmatta, mossrivning och vertikalskärning.

OGRÄSRENSNING

Rensning av ogräs för privatpersoner, företag & BRF:er. Växtkunskap, erfarenhet och effektiva metoder.

MURBYGGNATION

Byggnation av fristående murar, L-stöd & stödmurar. Mursten från Benders & S:T Eriks. Byggnation efter leverantörens monteringsanvisning för aktuell mursten. Byggnation av trappor.

HÄCKPLANTERING

Skapande av planeringsbädd med rätt jord och jorddjup. Plantering med korrekt CC-mått. Inköp av material. Eventuell uppbindning, bevattningssystem och täckbark.

Rulla till toppen